Program vir/for 2024

English to follow the Afrikaans

Beste kollegas, 

Ons vertrou dat dit met alle CHE-vriende en hulle geliefdes goed gaan. 

Hiermee gee ons graag ons program vir die jaar deur:

* Aanlyn-byeenkoms, 31 Mei 2024, van 10:00-12:00 – tydens hierdie byeenkoms sal prof. Erik de Boer die navorsing wat hy onlangs in Jakarta se argiewe gedoen het, met ons deel. Gerben Meijer sal ook ‘n aspek van sy PhD-navorsing met ons deel. Die skakel vir hierdie byeenkoms sal nader aan die tyd aan u deurgestuur word, maar teken solank die datum aan. 

* Ons jaarlikse byeenkoms, 9-11 Desember 2024, in Bloemfontein – ons het reeds verskeie aanbieders vir hierdie byeenkoms, maar ons sal nog persone nader, veral persone wat besig is met hulle M of PhD. Sodra ons meer besonderhede het oor die plek en verblyf, sal ons dit aan julle deurgee. 

—————————————————————————————————————————-

Dear colleagues, 

We trust that all our CHE friends and their loved ones are doing well. 

We would hereby like to provide you with the program for 2024:

* Online-meeting, May 31st, 2024, from 10:00-12:00 – during this meeting prof. Erik de Boer will share with us some of the research that he recently did in Jakarta. Also, Gerben Meijer will share a part of his PhD with us. The link to this meeting will be shared with you shortly before this event, but for now please save the date. 

* Our annual Colloquium, 9-11 December 2024, in Bloemfontein – we already have several speakers lined up, but we want to approach more people, especially those busy with their Masters or PhD. As soon as we have more information about the venue and accommodation, we will pass it on. 

PS. If you know of anyone that would like to join the CHE, and is not currently on this mailing list, please provide me with their details.

PPS. If you have suggestions for any of our meetings, feel free to share. 
Erik van Alten+27661033436hhvanalten@gmail.com

One Comment

Leave a Reply