CHE: Jaarlikse byeenkoms / annual meeting

Beste kollegas, 

Ons jaarlikse CHE-byeenkoms vind DV 9-11 Desember 2024 by Horizon Stables in Bloemfontein plaas!

Ons byeenkoms sal Maandag die 9de om 13:00 met middagete begin, waarna die verrigtinge sal voortduur tot en met Woensdag die 11de, wanneer ons weer met middagete afsluit. Die volledige program sal later in die jaar uitgestuur word.

Ons herinner almal aan die doel van die Colloquium, soos te vinde op ons webwerf: https://historiaeecclesiasticae.co.za/

Binne hierdie raamwerk is enige iemand welkom om ‘n voorlegging te doen vir ‘n voordrag / aanbieding. Voorleggings moet die bestuur teen einde Oktober 2024 bereik. Ons roep veral M- en PhD-kandidate op om hulle navorsing met ons te deel. 

Indien jy weet van ander mense wat die Colloquium sal wil bywoon, moenie huiwer om hierdie epos aan te stuur, of alternatiewelik die persoon se eposadres met die bestuur te deel nie. 

Met hartlike groete,

Erik van Alten

nms. die bestuur

————————————–

Dear colleagues,

Our annual meeting will take place, Lord willing, from 9-11 December 2024 at Horizon Stables in Bloemfontein!

Our meeting will start with lunch on Monday the 9th at 13:00, after which the proceedings will continue until Wednesday the 11th, when we will end with lunch. The complete programme will be distributed later this year. 

We remind everyone about the goal and purpose of the Colloquium, as can be found on our website: https://historiaeecclesiasticae.co.za/.

Within this framework anyone is welcome to submit a proposal for a presentation. Proposals must reach the board by the end of October 2024. We especially call upon M- and PhD-candidates to come and share their research with us. 

If you know of other people who would like to join the Colloquium, do not hesitate to share this email with them, or alternatively pass that person’s email address on to the board. 

With kind regards, 

Erik van Alten

on behalf of the board


Erik van Alten

hhvanalten@gmail.com

Leave a Reply