CHE Reminder/Herinnering: 31 May/Mei

Dear colleagues, 

Hereby a reminder of our online-colloquium on the 31st of May 2024, DV, from 10:00-12:00

* Prof. Erik de Boer will open up the archives in Jakarta to us, showing how this relates to the history of the VOC at the Cape of Good Hope. 

* Thereafter, rev. Gerben Meijer will share some of the research that he is doing for his PhD-studies. 

Two great topics! 

For now, please save this date, and we hope to share the link to the meeting at a later stage. If you know of other persons who might be interested in the work of the CHE, please send me their contact details.  

Beste kollegas, 

Hierby ‘n herinnering aan ons aanlyn-colloquium, DV 31 Mei, vanaf 10:00-12:00

* Prof. Erik de Boer gaan die argiewe in Jakarta vir ons ontsluit, en wys hoe dit verband hou met die geskiedenis van die VOC aan die Kaap van Goeie Hoop. 

* Daarna sal Gerben Meijer ‘n deel van die navorsing wat hy vir sy PhD-studies doen, met ons deel. 

Twee boeiende onderwerpe!
Hou asseblief hierdie datum oop, en ons sal op ‘n later stadium ‘n skakel vir die vergadering met u deel. As jy weet van ander persone wat geïnteresseerd sal wees in die werksaamhede van die CHE, stuur asseblief hulle kontakbesonderhede vir my. 

Erik van Alten

(on behalf of the board of the CHE)

Leave a Reply