KONFERENSIE KAAPSCHE KERK

U word vriendelik uitgenooi om voorleggings te maak om ‘n referaat te lewer tydens die konferensie ter herdenking van die eerste sinodesitting van die Kaapsche Kerk op 2 November 1824.

Moontlike onderwerpe wat gedek kan word tydens die konferensie is:

 • Wat beteken dit om gereformeerd te wees?
 • Die geskiedenis van die Kaapsche Kerk en die Sinode
  van Wes-Kaapland
 • Werksaamhede van die Kaapsche Kerk en die Sinode
  van Wes-Kaapland
 • Die Kaapsche Kerk en Afrika sending
 • Die rol van die diakonaat en die bydrae tot
  maatskaplike ontwikkeling
 • Die vestiging van kerkeie opleiding
 • Die ontwikkeling van hoër onderwys op Wellington
 • Die rol in Bybelvertalings
 • Die ontwikkeling van kerkmusiek
 • Die kerk se rol in verskeie regsake
 • Enige ander verwante onderwerpe insake die
  Kaapsche Kerk
 • Stuur ‘n kort opsomming van 300 woorde oor u beoogde
  referaat en ‘n u verkorte CV voor 15 Julie 2024 na
  argief@kaapkerk.co.za.
  Suksesvolle voorleggers sal teen 31 Julie terugvoer
  ontvang.

Leave a Reply